דילוג לתוכן העיקרי

חג הפסח הלכות רעיונות ודברי הגות + שער הרחמים וברכי נפשי

25459 (27-03-2017) - שואלין ודורשין בהלכות הפסח - בירושלים!