איסור חמץ בערובת, חמץ בתערובת נוזלית, שכר המדי, טריאק

בצילום שיעור זה חסרו כ-15 דקות מתחילת השיעור

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪