דם בביצים - חובת הבדיקה ודין הכלים

מקורות: גמרא חולין סד' ב'

רמב''ם הלכות מאכלות אסורות

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪