דילוג לתוכן העיקרי

דברים הפוסלים בסכך

מסכת סוכה דף ט' עמוד ב'
סוכות התש''ע