כיבוי והבערה ביום טוב ע''י גרמא - כף חוצצת בגז

x

Audio Playlist