עצרת התעוררות וסליחות במעמד רבני תימן - חלק א

עצרת שהתקיימה בבית הכנסת המרכזי קרני שומרון יום חמישי כג אלול התשע''ז 14.09.2017

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪