ד"ר רפאל מינס - הרמב"ם, אמונה ומדע

במסגרת ישיבת ראש חודש אייר ה'תשע"ח
נושא: עיונים במשנת הרמב"ם
מרכז קהילתי "מקור חיים", נתניה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪