חיוב מזונות לילדים מדין צדקה

הכנס למורשת הרב יוסף קאפח זצ''ל התשע''ח דפי עזר:
https://drive.google.com/file/d/1LSO3X-q8pJxovzBBKaKjuJHQCVx6tCuY/view?u...

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪