גדר מצוות אכילה בערב יום כיפור

יום ששי, ה' תשרי תשע"ט

שאלות ותשובות ליום כיפורים

 1. האם עושים הבדלה במוצאי כיפור על נר רגיל אם במקרה לא היה נר ששבת?

תשובה: לא. אם אין לו נר ששבת(או נר שהודלק מנר ששבת) לא יברך על הנר בהבדלה.

 1. מה דין אדם שמרגיש כאב ראש נוראי וחייב ליטול כדור נגד ראש ולא יכול לנטלו ללא מים

תשובה: יש לרסק את הכדור במים עדי שטעם המים יהיה מר, ואם לא ניתן אז יוסיף דבר מר למים.

 1. האם ביום הכפורים צריך לנהוג איסור במגע/הושטה בין בעל ואישתו

תשובה: יש להחמיר בדין נגיעה כדי לא להגיע לעבירה, אולם אין איסור הושטה מידו לידה ללא נגיעה.

 1. האם מותר לשים דאודורנט בכיפור? הרי אין מדובר בסיכה לתענוג אלא למניעת ריח זיעה

תשובה: מי שסובל מריח זיעה מותר לו לשים דאודורנט כי זה מניעת ריח רע ולא בגדר של סיכה שאסורה.

 1. האם בצום כיפור שכתוב עליו בתורה "ועיניתם" מותר לקחת כדור "קלי צום"?

תשובה: מארי התיר לקיחת כדור קלי צום על אף שהוא מקל על העינוי. לכתחילה יש להחמיר.

 1. מה המנהג הנכון לגבי חזרת השץ בוידוי, האם חוזר על "אלהי עד שלא נוצרתי איני כדאי" או שאומרים זאת רק בלחש איש איש לעצמו?

תשובה: ראוי שגם היחיד וגם שליח ציבור לומר קטע וידוי זה הואיל ואבותינו נהגו לאומרו.

 1. האם אשה חייבת בברכת שהחיינו שאנו מברכין בימינו בתפילה ? ואם לא מגיעה לבית הכנסת האם תברך?

תשובה: יש חיוב גם על האשה לברך שהחיינו באופן אישי אם לא הגיעה לבית הכנסת.

 1. מאיזה גיל יש להתחיל לחנך הילדים לצום? כמה שעות? האם יש הבדל בין בנים ובנות? מה הנחיית מו"ר?

תשובה: כל בן או בת שהגיעו לגיל בגרות (גיל 13 לבן ו-12 לבת) חייב להתענות מהתורה (אם הביאו שערות באותו מקום) פחות מגיל בגרות (או אם לא הביאו שתי שערות), החל מגיל 11 חייבים להתענות מדרבנן.

מגיל 9 ועד גיל 11 מחנכים לפי שעות, כלומר דוחים להם את זמן האכילה בכמה שעות  מהשעה שהם רגילים, אך יש להיותעם היד על הדופק לבדוק שלא יגיעו לידי סכנה.

פחות מגיל 9 אסור באיסור גמור לחנך אפילו לשעות.

 1. אם יש ברית מילה ביום הכיפורים כיצד ננהג? מתי יעשו הברית? האם המוהל שוטף את פיו לאחר המציצה?

תשובה: יש לערוך את הברית לאחר מוסף ומותר למוהל לשטוף את פיו רק יזהר שלא לבלוע, ומותר לו כמובן לשטוף ידיו מדין הסרת לכלוך. לגבי שתיית יין, יש פוסקים שאומרים לתת ליולדת, ויש אומרים לקטן, אך שיטתנו היא שכוס יין בברית או בשבע ברכות אינו מעכב ולכן כל שיש איסור אין מברכים על יין.

 1. מה דין יולדת בראש השנה?

תשובה: יולדת בשלושה ימים הראשונים לאחר הלידה, אסורה מלצום, מהיום הרביעי ועד השביעי הרי היא אוכלת אם אומרת צריכה אני. לאחר שבעה ימים הרי היא חייבת לצום. לכן אם ילדה בראש השנה היא חייבת לצום ודינה כחולה שאין סכנה שתאכל לפי הכרעת רופא.

 1. נטילת ידים בבוקר ביום כיפור

תשובה: לפי מרן יש ליטול ידים עד קשרי האצבעות ואילו לפי רבינו אין נטילת ידים שחרים בגלל איסור רחיצה. אדם שהיה בשירותים וצריך לנקות ידיו, עדיף שיתמקד בנקיון ידיו ולא יתחכם ליטול תוך כדי נקיון ידיו שמא לא ינקה ידיו ביסודיות.

תאריך: 
14/09/18 ד' תשרי התשע"ט
x

Audio Playlist