הלכות סוכה ולולב הלכה למעשה – שו"ת

יום השישי י"ב תשרי התשע''ט

לימוד סוגייה בעניין מצוות סוכה ובעניין מצוות לולב

 1. האם ניתן בחול המועד לישון באוטובוס? האם נכלל בדין הולכי דרכים ופטור?
 • הגדרת הולכי דרכים, הם כל אלו שהולכים למטרה מסויימת או להגיע ליעד מסויים. אדם שהולך לבקר קרובים הוא בגדר של הולכי דרכים.
 • אם הנוסע באוטובוס הוא בגדר של הולכי דרכים, הרי הוא פטור מסוכה.
 • אם הוא הולך לצורך מצווה, וודאי הוא פטור.
 • אם הוא בגדר של מטייל, הוא אינו בגדר של הולכי דרכים, אלא הטיול נעשה כחלק משמחת החג, ולכן המטיילים צריכים לתכנן את הטיול שבזמן אכילה או שינה יהיו בשינה.
 • אדם המטייל, אם חטפתו שינה, אנוס רחמנה פטריה. ואין מצווה להעירו אם אין סוכה זמינה.
 1. קידוש בליל סוכות, מנהגנו לפי הרמב"ם לקדש מעומד, לברך לישב בסוכה, ברכת שהחיינו, יישב וישתה. בקידוש בסוכות שחרית וכן בליל שבת חול המועד שמקדשים בישיבה, יברך לישב בסוכה לפני הקידוש. ואלו הנוהגים לקדש בליל שבת במעומד, יברכו לישב בסוכה לאחר ברכת הקידוש, ויישב וישתה (כדי לא לשתות מעומד שאינו בגדר נימוסין).
 2. פרגולה המשמשת כסוכה ויש בה מנגל גז האם אני חייב להוציא את המנגל, האם ניתן להשאיר את המנגל עם כיסויו או שצריך לכסות בעוד כיסוי

אם הוא גלוי יש להוציאו ואם הוא מכוסה אפשר להשאירו.

 1. האם אני יכול להוריד את הסכך מעל המנגל ולעשות על האש (או שאצטרך לעשות מחיצה וממש להוציאו מחוץ לסוכה)?

צריך להוציאו מחוץ לסוכה או לעשות מחיצה בינו לבין הסוכה כדי שלא ייכנס עשן וריחות צלייה לסוכה.

 1. הנכנס לסוכה לכמה דקות לשתות כוס מים בעמידה - צריך לברך "לישב בסוכה"?

אין שותים מעומד, משום חוסר נימוסין.

 1. הנכנס לסוכה ללמוד בעמידה - צריך לברך "לישב בסוכה"?

אם זו דרכו, יכול לברך לישב בסוכה.

 1. מה דין בעלי חיים בסוכה?

כל שאינם מטרידים אותו או שאינם גורמים לריח לא נעים, מותר שיהיו בסוכה כי הרי עושה אדם בהמה דופן.

 1. מותר שלסוכה יהיו מספר פתחים ללא הגבלה, בתנאי שיש שיעור מינימלי מסוכה.
 2. בד שמתנפנף ברוח מצויה, עד כמה מותר שיתנופף?

דעת מארי והרב עובדיה יוסף שבד כזה לא מוגדר שמחיצה העומדת ברוח מצויה. אולם דעת הרב רצון ערוסי שליטא, שיש להכשיר דופן זו כפי שכתב רס"ג שניתן לעשות דופן מבד ומה שמובא בהלכה שענפים המשמשים כדופן יש לקשור אותם, זה מפני שהענפים זזים לכיוונים שונים ונוצרים פרצות, מה שאין כן בדופן בד שקשורה היטב.

 1. סוכה שהיא בגדר הלכתי מינימלי של שתי דפנות שלמות ודופן שלישית של 4 טפחים, כדי להכשירה, צריך ששתי הדפנות הסמוכות יגעו זו בזו, ולכן הסוכה שלהלן אינה כשרה עד שדופן מס' 2 תגיע לדופן מס' 1 (או לפחות מדין לבוד):

 1. אדם הרוצה להקים את סוכתו בסמוך לחומת ביתו, ורוצה לסמוך עליה כדופן. והחומה היא חומה גבוהה מאד, מעל גובה הסוכה. האם יכול לסמוך על דופן זו? שהרי אין הסכך בסופה, אלא עומד באמצעה, ולכאורה הסכך על המשקוף הצמוד לחומה ולא על החומה?

תשובה – סוכה זו כשרה ואין בעיה שהסכך יעמוד על משקוף המחובר לדופן כמובא בציור לעיל.

 1. האם חוטי חשמל מרובים שאני שם בסוכה על מנת שיהיה הרבה אור, לא פוסלים את הסוכה?

מאחר והם אינם עשויים לקירוי הם אינם פוסלים סוכה (וכן חוטי טלפון/תקשורת). אולם יש להחמיר בחוטי כביסה שהם קבועים יותר ובפרט שלעיתים יש עליהם בגדים או סדינים.

 1. אני שם באמצע הסוכה קורה גדולה ועבה על מנת שתחזיק לי את התאורה, מה צריך להיות רוחבה המקסימלי כדי שאפשר יהיה לשבת תחתיה?

אם הקורה עשויה מעץ, היא כשרה בתנאי שרוחבה פחות מ-32 ס"מ (גזירת תקרה), אם היא עשויה מחומר פסול לסכך, אם היא פחות מ-3 טפחים מותר לשבת תחתיה, אולם אם היא יותר מ-3 טפחים הרי היא פסולה ומחלקת את הסוכה ל-2 סוכות שאז יש לבדוק אם יש הכשר סוכה בכל צד.

 1. בגינה שלי יש יתושים, כל מה שאני עושה (שם תרסיס על גופי, מפזר ריח, מדליק לפידים המרחיקים יתושים) עוזר רק לפרקי זמן, האם מותר לי בכל זאת לבנות שם סוכה כי אין לי מקום אחר, ולשים כל הזמן תרסיסים /  לפידים וכך לשהות ולישון בה?

סוכה שיש בה הרבה יתושים אינה ראיה למגורים ולכן לא ניתן לקיים מצוות סוכה באופן זה.

 1. האם מותר לקצוץ ענפים לסכך מהעצים שבשדרה של העיריה? הרי בסך הכל אני עושה להם טובה שאני קוצץ, האם זה סכך גזול?

ביישוב/מושב סגור, אסור כי זה שותפות, אולם ביישוב עירוני, קרוב לוודאי שהעיריה מעוניינת לגזום אך הם לא רוצים שכל אחד יפעל באופן עצמאי. ולכן אסור לגזום ללא קבלת אישור מהעיריה.

תאריך: 
21/09/18 י"א תשרי התשע"ט
x

Audio Playlist