באיזו מידה מותר לאדם לסכן עצמו לעזור לזולת לצרכי פרנסה ולדרכי בידור

x

Audio Playlist