דיני הסליחות - אשמורות - הלכה למעשה

יום שישי ו' אלול תשע"ח
סליחות אשמורות - הזמן, השפה, פנייה למלאכים, תארים, י"ג מידות של רחמים
מקורות:
שבת, יב, ב
סוטה, לג, א
ירושלמי ברכות, פרק ט, ה"א
ראש השנה, יז, ב
תענית, כז, ב
רבנו: הל' ע"ז
הל' תשובה
הל' תפילה
שו"ת הריב"ד ח"א

תגיות: 
תאריך: 
17/08/18 ה' אלול התשע"ח
x

Audio Playlist