דילוג לתוכן העיקרי

מקומו של הרמב''ם בפסיקה במרוקו ובארץ ישראל

הכנס למורשת הרב יוסף קאפח זצ''ל התשע''ח דפי עזר:
https://drive.google.com/file/d/13ZeMxVneKfyyR7kTlwjoqEcxxUNo5lqt/view?u...