שבת - שלא לעשות בו מלאכה -העקרונות לקביעת מה היא מלאכה

יום השישי ד' סיוון התשע"ח 18.5.18

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪