דילוג לתוכן העיקרי

גדרי הפקר בהלכה - קטיפת פירות ופרחים מגידולים ציבוריים

לקטוף פירות ופרחים מגידולים ציבוריים, מגידולי הפקר, מנשורת של גידולים פרטיים, וכן לעניין תרו"מ הדין לעניין מיכלי אשפה, מיכלי מיחזור, מיכלי גניזה מקורות: גמרא, נדרים, כא, כה גמרא ב"מ, כב, א רבינו, הל' נדרים, הל' גזילה ואבידה והל' מעשרות