פתיחת מכתבים והזמנות מודבקות בשבת והקריאה בהם

תופר, קורע, מדביק, מפריד ההדבקה, דין שטרי הדיוטות
מקורות:
גמרא, שבת, עג, א – עד, ב; קטו, א (משנה); קטז, ב (גמרא); קמט, א

תגיות: 
תאריך: 
11/11/18 ב' כסלו התשע"ט
x

Audio Playlist