הלכות תשובה לרמב''ם 9 פרק ג הלכה יד עמוד תרה

חייבי כריתות מי שאין לו חלק לעולם הבא

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪