דילוג לתוכן העיקרי

קיום תענית ציבור במקרה של חוליים ומגיפות

מה עניינה של תענית שעות?

באילו מקרים יכול המתענה לומר נוסח "עננו.." בתפילה?

האם יש סמכות לחכמים בדורנו לעבר את השנה?

האם מותר שעובד או עובדת זרה גויה תחזיק מוצרי חמץ בבית המעסיק היהודי?

כיצד הנוהגים לשיטת הרמב"ם שאגרו עקב המגיפה חמץ יכולים למכור אותו לגוי?

האם יברך ברכות השחר כגון המכין מצעדי גבר במקרה שנשאר בביתו עקב המגיפה? האם יברך שעשה לי כל צרכי מי שלובש נעלי בית?

האם מותר להעתיק עץ פרי ממקום למקום? כיצד לא להפסיד את שנות העורלה של העץ המועתק?

האם ניתן להשתמש במוצר ארוז כשר לפסח שהונח עם מוצרי חמץ?

Subscribe to תשובה