איסור עשיית מלאכה בחול המועד

מסכת חגיגה יח עמוד א

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪