פסח - מצוות ליל הסדר - מצורע התשע''ט

מקורות:
גמרא, פסחים, דף קטז, א - קכ, א-ב
רמב”ם, הל' חמץ ומצה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪