דברי מו''ר הרה''ג רצון ערוסי מעצרת ליום ירושלים

יום ירושלים התשע''ט - עצרת הודיה מרכזית, יום א | 2.6.19 | 18:30 | ישיבת מרכז הרב
https://www.youtube.com/watch?v=vLQJW5UrXt0

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪