ברכות חמות לקבלת פרסים על מפעל חיים למו"ר הרב ד"ר רצון ערוסי ולפרופ' זכריה מדר

ברכות חמות לקבלת פרסים על מפעל חיים למו"ר הרב ד"ר רצון ערוסי ולפרופ' זכריה מדר
תרומתם של אישים מכובדים אלו תזכר ותילמד לדורות העתיד של עם ישראל ותשמש דוגמא ומופת לעם ישראל בכלל ולבני עדת תימן בפרט.

אנו מודים לד"ר משה גברא - המכון לחקר חכמי תימן ד"ר יגאל בן שלום - האגודה לטיפוח חברה ותרבות - מורשת יהודי תימן Bar-Ilan University אוניברסיטת בר-אילן. המכללה האקדמית אשקלון מרכז דהאן - Dahan Center

תאריך: 
19/03/19 י"ב אדר ב' התשע"ט
x

Audio Playlist