מצוות השבת אבידה הלכה למעשה

מקורות:
גמרא, ב"מ, כא, א ואילך
הרמב"ם, ספר נזיקין, הל' גזילה ואבידה

תגיות: 
תאריך: 
13/09/19 י"ג אלול התשע"ט
x

Audio Playlist