החלומות בהלכה ובהגות היהודית

לסדר ויהי מקץ... ופרעה חולם
מקורות:
גמרא, ברכות, נה, א ואילך
סנהדרין, ל, א
נדרים, ח, א
הרמב"ם, תענית, א, יב
מעשר שני, א, ז
זכיה ומתנה, י, ז
ת"ת, ז, יב
יסודי התורה, ז, ב
מו"נ, ח"ב פרקים לז, לט ומ"ה; ח"ג, כד

תאריך: 
27/12/19 כ"ט כסלו התש"פ
x

Audio Playlist