דילוג לתוכן העיקרי

בית הקברות בכלל וקברי אבות וצדיקים בפרט בהלכה

ויחי התש''פ מקורות: גמרא תענית ט"ז ע"א; כ"ג ע"ב גמרא סוטה לד ע"א גמרא ברכות ס"ג ע"א ירושלמי ברכות פ"ט ה"א הרמב"ם הל' ע"ז והל' תענית והל' אבל ושמונה פרקים להרמב"ם