דילוג לתוכן העיקרי

רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק שביעי - שיעור א

הרב אליקים צדוק