דילוג לתוכן העיקרי

הקדמה הרמב''ם לפרק 'חלק' שיעור 4 על ימות המשיח

מסכת סנהדרין, פירוש המשנה לפרק חלק פ"י ד"ה אבל ימות המשיח