שבוע שחל בו תשעה באב בתשעה באב בהלכה ובמנהג - הרב רצון ערוסי

 1. איזה חולה קורונה פטור מצום תשעה באב ואיזה חייב

כל חולה קורונה, בכל דרגה, פטור מצום תשעה באב, מאחר וחולה שאין בו סכנה פטור מצום ט' באב. רצוי לאכול ולשתות לשיעורים, אם אפשר. 

נשא קורונה שאין לו תסמיני חולי (לא מרגיש כלום), עליו לצום, ואם מרגיש חולשה, שיפסיק את הצום.

 1. האם מברכים שהחיינו בתשעת הימים

יש הנוהגים מ-י"ז בתמוז לא לברך שהחיינו. אולם לפי רבינו אין בכך איסור, כי הרי אדם שבשרוהו בשורה רעה שאביו נפטר והוא בנו היחיד, הרי הוא קורע את בגדו ומברך דיין האמת ומיד מברך שהחיינו על הירושה וכל שכן בשלושת השבועות מדין מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה.

 1. האם מותר לעבור לדירה חדשה בתשעת הימים

אם יש לו הפסד או צער, מותר.

 1. האם מותר לקנות בגדים חדשים?

אם יש צורך או דברים מזדמנים – מותר.

 1. מה דין כיבוס/לבישת לבנים מכובסים בשבוע שחל בו ט' באב?

כיבוס – אסור, רק חולצה ומכניים, אבל גופיות ותחתונים ובגדי תינוקות ובגדי חולים – מותר לכבס. אסור ללבוש בגדים מכובסים, רק אם התחיל ללבוש אותם לפני השבוע שחל ת"ב או שיקמט אותם לפני שילבשם.

 1. מה דין מצעים בשבוע שחל בו ט' באב?

דינם כדין לבנים שמותר לכבסם ולהציעם.

 1. מהי העצה להכנת בגדים לשבוע שחל בו ט' באב?

מומלץ ללבוש את הבדים לזמן מה. מותר גם בשבת ללבוש באופן הזה כי הוא נהנה בשבת מעצם לבישתם.

 1. מה דין גיהוץ בגדים בשבוע שחל בו ט' באב

אסור

 1. מה דין כיבוס לקטנים בשבוע שחל בו ט' באב?

מותר לכבס בגדי קטנים (דין זהה גם לחולים סיעודיים).

 1. מה דין תגלחת זקן בשבוע שחל בו ט' באב

למי שמצטער - מותר

 1. מה דין תספורת קטן בשבוע שחל בו ט' באב

מותר

 1. מה דין גזיזת צפורנים בשבוע שחל בו ט' באב (במידה ואסור, מה דין הכנת אשה לטבילה)?

הדבר תלוי במחלוקת, לכן אם הוא מצטער יכול להקל. וכן אשה מותרת בהכנה לטבילה כדרכה.

 1. מה דין רחיצה במים חמים באמבטיה פרטית בשבוע שחל בו ט' באב

מותר, רצוי בפושריםפ.

 1. מה דין רחיצה במים/בריכה בשבוע שחל בו ט' באב

מותר

 1. מה דין טיולים בשבוע שחל בו ט' באב

טיולים סולידיים - מותר

 1. היתר שמיעת מוזיקה לאדם שבבידוד בתשעת הימים

מותר. אבל מוסיקה סולידית, לא קצבית.

 1. אם אשה שכחה להכין מראש חולצות להחלפה לימים האלה של תשעת הימים?

גם בימים אלו תקמט אותם לפני לבישתם

 1. האם אפשר לרכוש רכב היום עיסקה ולסגור אותה? או להמתין לאחר תשעה באב? חבל לו להפסיד את העיסקה עם הבן אדם. 

אם מדובר במשהו הזדמנותי – מותר. כי זה דבר האבד.

תגיות: 
תאריך: 
24/07/20 ג' אב התש"פ
x

Audio Playlist