דילוג לתוכן העיקרי

לשמור שהפיתוחים הטכנולוגיים לא ישמשו למכונות של רוע - ''עץ החיים ועץ הדעת''

דברי מו''ר הרב רצון ערוסי ''עץ החיים ועץ הדעת'' בכנס לזכרו של ר' נסים צוריאל זצ''ל