כשרות

שלום
שאלה בדין ביטול איסור לכתחילה
1.תבלינים לפני טחינה המגיעים בכמויות של תעשייה ויש
טירחה לבדוק אחד אחד אם הוא מנוגע או מעופש
א.האם באופן זה אפשר להתיר לבעל העסק לטחון את
התבלינים בלי בדיקה אחד לאחד ולסמוך על מה
שנקרא אצלם מידגם
ב. האם יהיה מותר למי שנטחן בשבילו

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

בהכשר מהדרין כמו של הרב מחפוד בוררים, וכן בודקים ע"י נפה.

יש רבנויות שמכשירים ע"י בדיקות מדגמיות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪