ציצית

שלום הרב.ידוע לי מתשובות של הרב שמנהג בתימן היה שרק החכמים והזקנים היו הולכים בציצית בדרך עיטוף.שאלתי היא אם כיום יהודי שרוצה ללכת עם ציצית לדעת רבינו כל היום רשאי? וכן לגבי תפילין שרבינו כתב שכל אדם צריך שישתדל שיהיו מונחים עליו כל היום.( דלא כדבריו בציצית שאין ראוי לאיש חסיד לפטור עצמו)האם כיום יהודי שרוצה לקיים את דברי רבינו רשאי? ולגבי חליטה.למה בשר טחון לא מועיל לו חליטה? וכן האם יש חילוק בין חתיכה גדולה לקטנה לשיעור הזמן? ובין עוף לבשר?או שהגדר כפשוטו עד שילבין מבחוץ מה שבחזה עוף למשל קורא בתוך רגע ואין הכי נמי מיד יכול להוציא?( בחזה ) או שיש שהות זמן כל שהיא?

שו"ת |

שלום הרב.רציתי לשאול האם הרב מורה שמי שיכול ללכת עם טלית בדרך עיטוף ועם תפילין כל היום שילך?

שו"ת |

לק"י

שלום לרב.
ברצוני לדעת מה הם התנאים שבהם יהיה ניתן לקיים מצוות ציצית דאורייתא לרמב"ם בטלית קטן?

בתודה מראש,
גיא.

שו"ת |

כבוד הרב שליט"א
שלום וברכה.
על פי הרמב"ם, פרק ג' מהל' ציצית, חיוב ציצית מדאורייתא הינו רק בבגד צמר או פשתים. כל שאר מיני הבגדים חיובם הוא מדרבנן "כדי להזהר במצוות ציצית"(הל' ב).
בדברי מורי בהערה י' על תמיהתו של הרד"ע, הוא כותב "...וטלית קטן אין בו מצווה דאורייתא ויש להזהר בו כמ"ש רבנו לעיל הל' ב' כדי להזהר במצוות ציצית".

שו"ת |

מוצרים נבחרים

בצירוף תמונות והנחיות!
מחיר: 
22.00₪
מבצע פורים!
מחיר: 
60.00₪
חדש לילדים!
מחיר: 
95.00₪
חדש במכון מש"ה
מחיר: 
20.00₪
חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
40.00₪