ציצית

לק"י

שלום לרב.
ברצוני לדעת מה הם התנאים שבהם יהיה ניתן לקיים מצוות ציצית דאורייתא לרמב"ם בטלית קטן?

בתודה מראש,
גיא.

שו"ת |

כבוד הרב שליט"א
שלום וברכה.
על פי הרמב"ם, פרק ג' מהל' ציצית, חיוב ציצית מדאורייתא הינו רק בבגד צמר או פשתים. כל שאר מיני הבגדים חיובם הוא מדרבנן "כדי להזהר במצוות ציצית"(הל' ב).
בדברי מורי בהערה י' על תמיהתו של הרד"ע, הוא כותב "...וטלית קטן אין בו מצווה דאורייתא ויש להזהר בו כמ"ש רבנו לעיל הל' ב' כדי להזהר במצוות ציצית".

שו"ת |

מוצרים נבחרים

חדש! במכון מש"ה
מחיר: 
₪40.00
מחיר: 
₪1.00
מחיר: 
₪5.00