דברי הרה"ג עובדיה יוסף שליט"א לזכרו של מו"ר הרה"ג יוסף קאפח

דברי הרב עובדיה יוסף לזכרו של מרי יוסף קאפח.

תאריך: 
20/07/07 ה' אב התשס"ז
x

Audio Playlist