דיני אמה עבריה ודיני אנוסה

דין אמה עברייה ודין אנוסה קטנה או גדולה. תפקידם וסמכותם של דייני ישראל לעצור התדרדרות רוחנית גם שלא על פי הדין.

תאריך: 
20/08/07 ו' אלול התשס"ז
x

Audio Playlist