האם להוסיף נוסח ברכת האבלים לברכת המזון גם כשהאבלים נעדרים מבית האבל?

האם מותר להוסיף בבהמ"ז כאשר האבלים אינם יכולים, מסיבות בריאותיות וכד' להימצא בביתו של המנוח?
כנ"ל לגבי אדם שנפטר ל"ע ואין לו קרובי משפחה החייבים באבל עליו?
האם יש קשר בין הלכה זו לבין תוספת ברכות הנישואין בסעודת מצווה בהעדרותו של החתן?

תגיות: 
תאריך: 
16/11/07 ה' כסלו התשס"ח
x

Audio Playlist