דברים לזכרו של הרה"ג שלמה דמארי רב המושב תרום

הדברים נאמרו בשבעה מפי מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו.

תאריך: 
18/01/08 י"א שבט התשס"ח
x

Audio Playlist