אילן העומד על המצר ונוטה לשדה חברו - האם מותר לקחת הדין לידים ולקצוץ הענפים?

ומה הדין כאשר הענפים שפלשו לשדה חברו אינם מפריעים או מזיקים?

תאריך: 
12/02/08 ה' אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist