האם הנוהגים בחליטת בשר רשאים לחלוט קמח בפסח?

להבדיל מחליטת בצק האסורה לכולם שכן קרוב הוא לבוא לידי חימוץ. התשובה לכך נגזרת מבירור דין החליטה בבשר, האם חליטת הבשר היא לחומרא היות ואיננו בקיאין, או מפאת שאנו בקיאין ניתן לסמוך עליה לקולא?

מה דינו של בשר שנחלט ובטעות לא נמלח לפני כן?

תגיות: 
תאריך: 
11/02/08 ה' אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist