הרוכשים ענבים מגויים לתעשיית היין - היש לחשוש לאיסור כלאי הכרם?

מהי רמת החומרה של איסור כלאי הכרם?
האם איסור זה חל גם בימינו ומהו השיעור האוסר?
איזה מנגנוני פיקוח הפעילו חכמי ישראל למנוע כשל באיסור זה והאם ניתן להחילו גם בימינו?

תגיות: 
תאריך: 
02/03/08 כ"ד אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist