מי שלא שמע מלה אחת בעת קריאת המגילה - האם יצא ידי חובה?

האם הדין זהה במקרה שקורא המגילה דלג על מלה בקריאתו?

היש קשר בין הדין של קריאת המגילה למפרע או לסירוגין?

איך מתקשר עם ההלכה שהלועז ששמע קריאה בעברית יצא י"ח למרות שאיננו מבין את השפה?

תגיות: 
תאריך: 
03/03/08 כ"ו אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist