האם ניתן לצאת י"ח סעודת פורים ללא אכילת פת?

האם בקבוק משקה המצורף למאכל במשלוח המנות נחשב למין שני של מאכל?

מזון שיש לבשלו או לעבדו – האם יוצאים י"ח משלוח מנות או מתנות לאביונים ?

האם הנשים חייבות במצות משלוח מנות?

תגיות: 
תאריך: 
17/03/08 י' אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist