האם נבטי חיטה אסורים משום חמץ בפסח?

היש הבדל בין שעורים לחיטים?

האם הדין תלוי בבקיעת זרעון הדגן?

מתי נוקטים בכלל: " אחזוקי איסורא לא מחזקינן"?

היש הבדל בדין זרעון הדגן נבט בחיטה טרם קצירתה?

תגיות: 
תאריך: 
01/04/08 כ"ד אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist