האם מותר להשתמש בשפתון בפסח היות ונאסר מאכילת הכלב?

אם פסול מאכילת כלב פוטר רק מאיסור "בל יראה ובל ימצא"?
האם יאסר בגלל שסיכה נחשבת כשתיה? היש הבדל בין איסור אכילה לאיסור הנאה?
האם ניתן להשוות בין דיני חמץ לבין דיני טומאה בדבר שהנפסל מאכילת הכלב?

תגיות: 
תאריך: 
08/04/08 ג' ניסן התשס"ח
x

Audio Playlist