האם יש להחמיר בהכשרת כלי מתכות לפסח דווקא ע"י הגעלה?

האם יש להכשיר בליבון מחשש הבלעתם של דברים חריפים בכלים?

וכיצד דיני הכשרת מעבד המזון ומכונה לטחינת בשר – האם די בהדחה?

היש הבדל בדיני הכשרת כלים בפסח לבין הכשרה מאיסורים אחרים?

תגיות: 
תאריך: 
10/04/08 ה' ניסן התשס"ח
x

Audio Playlist