דילוג לתוכן העיקרי

אכל לאחר הפסח תערובת חמץ שנאסרה בפסח - האם נכשל באיסור?

האם קנס שקנסו חכמים על חמץ שעבר עליו הפסח כולל גם את תערובת החמץ?

האם משנה מהי רמת התערובת או סוג התערובת, לח בלח או יבש ביבש וכיו"ב?

האם מותר באכילה למרות שעבר על "בל יראה ובל ימצא"?