דילוג לתוכן העיקרי

האם יש איסור לשייר פת על השולחן טרם ברכת המזון?

מה משמעות המימרה בתלמוד: "מי שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה"?

אלו מנהגות ודרכי מוסר נלמדים מדברי חז"ל בעניני סילוק השולחן וכיבוד מקום האכילה?

הו הרעיון המרכזי של שיור הפת לפי ספר "הזוהר"?

זהירות! לכל הדעות אין להביא פת ולהניח על השולחן.