דילוג לתוכן העיקרי

האם בימי ספירת העומר ישנם מצבים להיתר נישואין?

האם הרמב"ם לא הכיר את מנהגי האבלות בימים אלו או ידע, ואם כן, מדוע התעלם?

מהו מקור המנהגים האוסרים נישואין ותספורת בימים אלו ומדוע בקרב יהודי תימן לא נתקבלו מנהגים אלו?

מדוע לאבל מותר להנשא תוך שלושים יום ואילו בימי הספירה נאסר הדבר למרות שמדובר באבלות ישנה?