דילוג לתוכן העיקרי

הביאו לפניו יין נוסף בסעודת מצוה - האם יתחייב בברכת "הטוב והמטיב" בכל מקרה?

האם יתחייב בברכה זו גם אם הוא מסב לשתיה עם אחרים שאינם שותים יין כמו למשל: נזירים?

במקרה שההלכה לא ברורה ויש קושי להכריע - האם ניתן לסמוך על המנהג המקובל מדורי דורות?

מהי המשמעות של הסתמכות על מנהג אבותינו על בסיס דברי חז"ל "אם אינם נביאים בני נביאים הם"?

מהו בעצם הפרוש של מימרת חז"ל: ,פוק חזי מאי עמא דבר"? האם התנהגות המוני העם תכתיב לנו את ההלכה האמיתית?