האם מותר למכור ס"ת פסול לשם מימון תיקון ס"ת פסולים אחרים?

האם ישנם הבדלים בין שימוש בכספי תמורה ממכירת ס"ת לבין מכירת בית כנסת?

הרמב"ם שפסק שאסור למכור ס"ת הכשר - האם דווקא ולהבדיל מס"ת פסול?

האם בנסיבות כאלה נחשב ל:"מעלין בקודש ואין מורידין"?

תגיות: 
תאריך: 
21/05/08 ט"ז אייר התשס"ח
x

Audio Playlist