דילוג לתוכן העיקרי

האם ניתן להבדיל על משקה קוקה קולה או קפה וכיו"ב?

מהם ההבדלים בין "חמר מדינה" לבין "משקה מדינה"?

האם גם החלב נכלל ב"חמר מדינה" משום שישנה בו אפשרות לשכרות?

האם יועיל "חמר מדינה" גם לקידוש לילה או לקידוש יום?