שאלות שונות בענין מאכלות אסורות: 1. תבשיל חלבי בכלי בשרי 2. בשר שבטעות נתבשל ללא מליחה 3. כבד שנתבשל ביחד עם בשר

היש הבדל בדין הכלי לדין התבשיל ובמה זה תלוי?

האם ישתנה הדין במקרה שלכתחילה למקרה בדיעבד, דהיינו לאחר שנעשה המעשה בשוגג?

האם ניתן לסמוך על פעולת חליטת הבשר ולהכשירו למרות שלא נמלח בטעות?

היש הבדל בדין הכבד שהיתה שלמה או נחתכה לחתיכות קודם הכשרתה?

תגיות: 
תאריך: 
19/06/08 ט"ז סיון התשס"ח
x

Audio Playlist